Členská schůze ŠK Spartak Čelákovice – 11.9.2015

Dne 11. září 2015 v 18:00 hod. se koná Členská schůze ŠK Spartak Čelákovice.
Program jednání:

Úvod
1. Volba Výboru ŠK
2. Zpráva o činnosti ŠK za sezonu 2014-2015
3. Projednání a schválení Cílů ŠK v sezoně 2015-2016
4. Projednání a schválení Plánu činnosti ŠK na sezonu 2015-2016
5. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření ŠK
6. Zabezpečení činnosti ŠK a ŠKŠK v sezóně 2015-2016:
6a. Volba kapitánů družstev a jejich zástupců
6b. Projednání a schválení soupisek družstev a hostování
6c. Zabezpečení účasti na losovací schůzi družstev SŠS
6.d Zabezpečení soutěží dětí a mládeže pořádaných/spolupořádaných ŠK
6.e Zabezpečení účasti a organizace soutěží dětí a mládeže
7. Diskuse
8. Projednání a schválení Usnesení Členské schůze ŠK
Závěr

Jménem výboru ŠK jsou všichni členové zváni na toto výroční jednání k vyhodnocení naší činnosti a přípravě na sezónu 2015-2016.

WordPress Themes