Dva turnaje

Pro příznivce šachu – proběhnou dva turnaje, které se uskuteční v Nízkoprahovém centru aktivit Městské části Praha 19, Toužimská 244/42.

Dne 29. září 2012 otevřený turnaj ve Fischerových šachách, propozice zde.

Dne 13. října 2012 otevřený turnaj v rapid šachu, propozice zde.

V rámci druhé akce bude realizován on-line kamerový přenos z první šachovnice turnaje a v rámci Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 (dále jen NCA) a bude přenášen na televizory instalované v NCA a tamtéž od 12:00 živě analyzován předním českým šachovým lektorem Janem Bílkem, který bude mít pro svůj výklad k dispozici velkoplošné plátno pro projekci počítačové instruktáže. NCA i hrací sál jsou oba vybaveny barem, které po celou dobu turnaje nabízejí nealko nápoje a v budově je i restaurace nabízející kvalitní menu i oblíbené pivko.
Kamerový přenos z první šachovnice turnaje bude možno živě sledovat i na kbelském radničním webu ( www.praha19.cz ) a webu NCA ( www.coolkbely.cz ).

TOUR ČELÁKOVICE v bleskovkách

Příznivce bleskového šachu v blízkosti Čelákovic bychom rádi upozornili na 1. ročník TOUR ČELÁKOVICE v bleskovém šachu. Jedná se o deset turnajů v bleskovém šachu, pořádaných pravidelně každý měsíc jeden pátek, a to v týdnu mezi 18. a 24. včetně.

Prvním v řadě je níže uvedený turnaj na zahájení sezóny.

Ačkoli jde o neformální turnaje, doufáme, že účastníkům může přinést možnost pravidelně si zahrát bleskovky a pobavit se.

Podrobnosti zde.

Turnaj v bleskovém šachu

Při příležitosti zahájení šachové sezóny 2012/2013, pořádáme turnájek v bleskovém šachu.

Kdy: v pátek 21.9. 2012, od 18:00 prezentace, zahájení cca v 18:15, ukončení v závislosti na počtu účastníků.

Kde: v klubovně v Sokolovně TJ Spartak Čelákovice, Masarykova 585/16, Čelákovice.

Hrací systém: každý s každým. Pokud nás bude málo tak i dvou nebo tříkolově.
Přihlášky: na místě.
Hrací doba: 2 x 5 min.
Startovné: každý, kdo si chce v turnaji zahrát, přinese cenu do fondu turnaje.
Každý donese cenu – jednu cenu si po turnaji i odnese. Výběr je dle pořadí.
Podrobnosti zde.

Členská schůze ŠK

Dne 7. září 2012 v 18:00 hod. se koná Členská schůze ŠK Spartak Čelákovice.
Program:
Úvod
1. Zpráva o činnosti ŠK za sezonu 2011-2012
2. Projednání a schválení Cílů ŠK v sezoně 2012-2013
3. Projednání a schválení způsobu zabezpečení činnosti šachového kroužku dětí a mládeže při ŠK
4. Projednání a schválení Plánu činnosti ŠK na sezonu 2012-2013
5. Zabezpečení účasti v RP 2012-2013
a. Volba kapitána družstva a jeho zástupce
b. Projednání a schválení soupisky družstva
c. Projednání a schválení hostování členů ŠK
d. Zabezpečení účasti na losovací schůzi družstev SŠS
6. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření ŠK
7. Diskuse
8. Projednání a schválení Usnesení Členské schůze ŠK
Závěr

Jménem výboru ŠK jsou všichni členové zváni na toto výroční jednání k přípravě činnosti na sezonu 2012-2013.

WordPress Themes