Členská schůze ŠK Spartak Čelákovice

Dne 6 září 2013 v 18:00 hod. se koná Členská schůze ŠK Spartak Čelákovice.
Program:

Úvod
1. Volba Výboru ŠK (předseda, místopředseda, hospodář)
2. Projednání úprav a schválení Stanov ŠK
3. Zpráva o činnosti ŠK za sezonu 2012-2013
4. Projednání a schválení Cílů ŠK v sezoně 2013-2014
5. Projednání a schválení způsobu zabezpečení činnosti šachového kroužku dětí a mládeže při ŠK
6. Projednání a schválení Plánu činnosti ŠK na sezonu 2013-2014
7. Zabezpečení účasti v soutěži družstev SŠS 2013-2014
7a. Projednání možnosti účasti v regionální soutěži – vytvoření družstva „B“
7b. Volba kapitána družstva a jeho zástupce
7c. Projednání a schválení soupisky družstva
7d. Informace o hostování členů ŠK
7e. Zabezpečení účasti na losovací schůzi družstev SŠS
8. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření ŠK
9. Diskuse
10. Projednání a schválení Usnesení Členské schůze ŠK
Závěr

Jménem výboru ŠK jsou všichni členové zváni na toto výroční jednání k přípravě činnosti na sezonu 2013-2014.

Nové příspěvky v šachové knihovně ŠK

Informace pro členy ŠK – šachová knihovna ŠK (viz rubrika Šachový koutek) se rozrostla o další nové tituly – Chytílek & Dufek / Bijte francouzskou 1 + 2. Nové tituly jsou v přehledu označeny červeně.

WordPress Themes