Výsledky ankety STK SŠS 2011

Na základě získaných odpovědí ze strany oddílů SŠS předkládá STK SŠS souhrn proběhlé ankety (zde). K výsledkům ankety přihlédne STK SŠS při tvorbě rozpisu soutěží družstev SŠS 2011/2012 a také v případě návrhu některých zásadnějších změn pro soutěže družstev, které budou předloženy řádné konferenci SŠS v lednu 2012.

Anketa byla široce distribuována na všechny oddíly SŠS prostřednictvím přímého oslovení emailem ze strany sekretáře, ze strany vedoucích skupin soutěží družstev a také prostřednictvím webové stránky SŠS.

K datu vyhodnocení ankety, tj. 22. dubnu 2011, získala STK SŠS i po urgencích odpovědi od celkem 37 oddílů, což je 66 % všech oddílů SŠS. Čtyři oddíly zaslaly dvě odpovědi. 19 oddílů odpověď nezaslalo.

Anketa byla navržena i hodnocena strukturovaně, aby se jednotlivé oddíly (případně družstva) vyjádřily především ke svým soutěžím. Záměr skutečně vyšel, takže některé oddíly se k soutěžím, které nehrají, nevyjadřovaly.

WordPress Themes